Képzés - Módszertan

Ingyenes IKT tanfolyam könyvtárostanároknakAz MFPI a (TÁMOP-3.2.4-09/1) „Tudásdepó-Expressz” pályázat keretei között 2011. március 31-től 30 órás, a közép-magyarországi régióban dolgozó könyvtárostanároknak, könyvtárostanítóknak, iskolai könyvtárban dolgozó pedagógusoknak ingyenes, akkreditált továbbképzést indít.

Jelentkezési határidő: 2011. március 25.

A tanfolyam célja, tartalmának rövid ismertetése:

A tanfolyam során a résztvevők megismerik az infokommunikációs technológia eszközeit, alkalmazásuk hasznosságát, módszertanát. Cél, hogy az aktív tábla, az IKT eszközök előnyeit felhasználva, ezeket integrálva új tanulási környezetet tudjanak létrehozni. További cél, hogy megtanulják az IKT mindennapi oktatási célú alkalmazását, felhasználását a tanulói/gyermeki tudás és neveltségi szint mérésében, a digitális írástudás fejlesztésében.

A nevelés-oktatás kulcskérdése - napjainkban - a gyermekközpontú, interaktív tanulásszervezés, a kompetenciafejlesztés, a digitális írástudás fejlesztése. Ezeknek megvalósításában jelentős szerepet kaptak a technikai, technológiai fejlesztések, az IKT alkalmazásának széleskörű elterjesztése. Az informatika eszközei és módszerei nagymértékben támogatják a személyre szabott, differenciált, élményközpontú nevelést-oktatást. Az IKT eszközök hatékony használatához a résztvevők megismerkednek a technikával és az ehhez kapcsolódó módszertannal. Megtapasztalják a megváltozott tanulási környezetben való munkát, részeseivé válnak a pedagógusi attitűd átalakulásának. Felismerik a digitális tartalmak előnyeit. A foglalkozások során olyan IKT-val támogatott pedagógiai, módszertani, a diákok életkori sajátosságaihoz illeszkedő didaktikai és tanulásszervezési eljárásokra kapnak példát, amelyeket sikeresen alkalmazhatnak a tanítás-tanulás folyamatában.

Tematikai egységek

  • IKT lehetőségek áttekintése könyvtárpedagógusok szempontjából
  • Könyvtár alapú ismeretek oktatásának informatikai segítői
  • Szövegszerkesztési alapismeretek /WORD/ saját munkához (feladatlapot, tesztek, jelentések, statisztikák készítése)
  • Táblázatkezelési alapismeretek /EXCEL/ (számlák elszámolása, könyvelése, kimutatások készítése)
  • Képek, fotók kezelése, feldolgozása, előkészítése /Photoshop/ prezentációhoz
  • Információ keresési gyakorlatok számítógéppel
  • Digitális könyvtárak használata (OSZK), számítógépes adatbázisok, katalógus rendszerek (MOKKA), integrált könyvtárkezelő rendszerek (SZIRÉN), történelmi adatbázis (Szabó Ervin Könyvtár)
  • Számítógép használatának lehetőségei a könyvtárhasználat tantárgy oktatásában
  • Digitális tábla az oktatásban
  • Tanórai munka interaktív táblával

Követelmények

A tanúsítvány kiadását a foglalkozási órák 90%-án való aktív részvételhez kötjük, valamint egy szabadon választott foglalkozás, könyvtárhasználati témakörben – interaktív oktatási anyag elkészítéséhez

Helyszín: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.)

A tanfolyamot két csoporttal indítjuk.

Kezdési időpont:

1.  csoport: 2011. március 31. 9.00 óra

További időpontok:

2011. április 07. 9.00 – 16.00
2011. április 14. 9.00 – 16.00
2011. április 28. 9.00 – 16.00

2.  csoport: 2011. május 05. 9.00 óra

További időpontok:

2011. május 12. 9.00 – 16.00
2011. május 19. 9.00 – 16.00
2011. május 26. 9.00 – 16.00

További információ Bacsó Ildikó tanfolyamfelelőstől. E-mail: bacso.ildiko@fppti.hu  

Tel: 1/338 21 56/130

Jelentkezéseket e-mailen mindkét kezdési időpontra - a tanfolyam időpontjának megjelölésével - 2011. március 25-ig Bacsó Ildikó részére kérjük küldeni, a bacso.ildiko@fppti.hu címre.

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot postai úton a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8-10.) címére kérjük küldeni.

 

Tovább a teljes cikkhez >>> Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő-oktató munkában wwwfpptihu

 

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor
Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: