Képzés - Módszertan

Az interaktív tábla szerepéről - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésAz interaktív tábla szerepéről

Bár a téma lerágott csontnak számíthat a táblaguruk szemében, mégis érdemes időről-időre újra összefoglalni, hogy milyen pedagógiai, oktatástechnikai előnyöket jelenthet az interaktív tábla használata az oktatásban.

Ez az írás kedvcsináló azoknak, akik még el sem kezdték használni a digitális táblát, és további bíztatás azoknak, akik már elindultak az úton….

Az interaktív tábla használata számos módon javíthatja mind az oktatás, mind a tanulás folyamatát. Tekintsük át ezek közül talán a három legfontosabbat.

Előadás, demonstrálás és modellezés

Hogyan javíthatja a megfelelő szoftverek, digitális tudásforrások, digitális tananyagok és az interaktív tábla együttes használata új ismeretek átadását és elsajátítását?

Az interaktív tábla a frontális tanításban rendkívül jól hasznosítható. Az órákat a szó szorosabb és tágabb értelmében is színessé és mozgalmassá tehetjük vele.

Az órai ismeretanyag összeállításánál sokféle forrásból nyerhetünk információt, amihez aztán a digitális táblán akár a tanár, akár a diákok - a magyarázat, és a jobb megértés kedvéért, - szabadon megjegyzéseket írhatnak a „digitális tinta”, a megjegyzés szerkesztő (annotációs) eszköz segítségével.

Összetettebb folyamatok bemutatásánál olyan interaktív modellek használhatók, ahol lehetőség van az egyes kulcsparaméterek megváltoztatására, és így szemléletesen demonstrálható egy részlet megváltoztatásának hatása az egész folyamatra.

A tanár a tanításba dinamikát és izgalmas fordulatokat vihet az okostábla segítségével. Olyan dolgokat, működési mechanizmusokat is szemléletesen be tud mutatni, ami a hagyományos fekete táblán lehetetlen, miközben a tanulók már az új ismeretek elsajátítása közben is interaktív résztvevői lehetnek a tanulási folyamatnak.

A tanár könnyűszerrel meg tud bármit változtatni az interaktív táblán, és az objektumokat egyszerűen képes egyik helyről a másikra mozgatni. Ez a flexibilitás lehetővé teszi a magyarázat közbeni hangos gondolkodást, ami a tanulók számára érthetőbbé, átláthatóbbá teszi az új tananyagot, és fokozatosan vonja be a diákokat az ismeretek elsajátításába.

Aktív együttműködés

Hogyan növelhető a tanulói aktivitás és motiváció az interaktív tábla használatával?

Számos kutatás is bizonyítja, hogy az interaktív tábla használata határozottan növeli mind a tanárok, mind a diákok tanításban-tanulásban lelt örömét és motivációját.

A megfelelően használt digitális tábla hatékony kérdező eszköz lehet a tanár kezében. Az órai anyagban jól elhelyezett kérdések aktív együttműködésre, újabb kérdések felvetésére ösztönzik a diákokat, ami nagymértékben elősegíti az ismeretek elsajátítását, elmélyítését.

A tanár által jól irányított, az interaktív táblán feltett kérdések segítségével kisebb-nagyobb csoportokban zajló megbeszélések alakíthatók ki. Mindezen aktivitások levezénylésében központi szerepet kap az interaktív tábla, amelyen az előzetesen elkészített órai anyag a megfelelő ütemezéssel biztosíthatja a folyamatos, gördülékeny óramenetet.

A tanároknak nagy előnyt jelent, hogy az ily módon elkészített tananyag változatlan formában, vagy a szükséges kis módosításokkal, újra felhasználható.

Gördülékeny óramenet

Hogyan javíthatja az interaktív tábla használata az óra előkészítését és az óra gördülékeny megtartását?

Az interaktív táblával megtartott óra előkészítését nagyban elősegíti az, hogy a táblaszoftvert használva, egyetlen fájlba rendezve lehet tárolni és megjeleníteni a teljes órai anyagot.

A fájlt illetve a fájlt alkotó oldalakat előre el lehet készíteni, és el lehet látni olyan hivatkozásokkal is, amelyek külső tudásforrásokra mutatnak. Gyakorló tanárok elmondása szerint ez az egyfájlos rendszer nagymértékben megkönnyíti az órák előkészítését és a folyamatos óravezetést.

A megszokott óra előkészítési tapasztalatok jól hasznosíthatók az okostábla használata során is, azzal a különbséggel, hogy az elkészített, digitális anyagokat a pedagógusok egymás között könnyedén megbeszélhetik, a fájlokat megoszthatják és/vagy beépíthetik saját anyagaikba.

A tananyagban található ábrák, szövegek könnyen alakíthatók, mozgathatók vagy éppen tetszőleges színnel kiemelhetőek.

Az ismeretanyag fokozatos, vagy „izgalmas” átadásának hatásos eszköze a „táblaredőny”, amely lehetővé teszi, hogy az interaktív táblán lévő információt tetszés szerinti részletekben fedjük fel. Ezzel a módszerrel „garantált” figyelem (és fegyelem) érhető el az órán!

A szöveges részek, a táblázatok, diagramok, térképek, zenei betétek, fotók és videoklipek, internetes hivatkozások előre beágyazva az oldalakba számottevő időt takaríthatnak meg a tanárnak, miközben gördülékennyé és dinamikussá teszik az órát.

Az előkészített anyagra megjegyzéseket lehet írni és szükség esetén a fájl, vagy annak egy változata ezekkel az annotációkkal együtt elmenthető és később újra felhasználható.

A digitalizált órai anyag rendkívüli előnye az előző órákon tanultak ismételt elővétele során mutatkozik meg különösen. A megjegyzésekkel együtt elmentett régebbi óraanyagok igen nagy segítséget jelentenek az ismeretanyag bevésésében.

Az egyszer a táblára írt dolgok újbóli elővétele azonban óra közben is hasznos lehet. A táblaszoftverrel tetszőleges számú új oldalt írhatunk egy táblán, és az éppen nem használt oldalak vagy lapok a tábla szélén kis ikonként láthatók.

Tárolhatjuk így mondjuk a tanulók által írt lapokat, és azokat az óra egy adott pontján ismét elővehetjük. A diákok saját írásának újbóli szerepeltetése hatásos motivációs és figyelem megtartó eszköz lehet a pedagógus kezében.

Ugyanúgy hasznos ez a lehetőség, amikor az órán tanultakat a 45 perc végén összegzésként egy-két mozdulattal újra elővesszük.

Forrás: A cikk megírásának alapjául a BECTA Embedding ICT @ Secondary kiadványa szolgált..

***

Kapcsolódó cikkek: - Vissza

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: