Közösség - Események

Facebook mint online tanulási környezet? - a XI. eLearning Fórumról dióhéjbanFacebook mint online tanulási környezet? - a XI. eLearning Fórumról dióhéjban

Média műveltség, online tanulási környezetek (Facebook...), a tanári szerepváltozás, tanárok a webettőn, konnektivizmus, puskatár a zsebben... Míg a tavalyi Fórumon inkább az e-learning keretrendszerek, addig az idei konferencián a médiaterek és az e-learning módszerek voltak a fókuszban.

Bemutatkoztak az eFestival díjnyertesei, és átadták a Hutter Ottó díjat is...

Digitális írástudás - digitális műveltség - média műveltség

Mlinarics József (HÁPB, társelnök) bevezető előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkaerőpiacon való boldoguláshoz a digitális írástudás ma már nem elegendő. A digitális írástudás meglétének igényét mára már nemhogy a digitális műveltség elsajátításának fontossága, de a legtágabb értelemben vett média műveltség iránti igény váltotta fel.

Digitális műveltségen azt értjük, ha valaki digitális írástudását értelmes és hasznos módon képes felhasználni. A média műveltség pedig az internetes világban, mint új médiában való eligazodás, illetve használat készségére utal... azaz például arra, hogy ismerjük, és használjuk-e az olyan internetes eszközöket, mint blogolás, twitterezés, vagy otthonosan mozgunk-e a közösségi hálózatok - elsősorban a Facebook - világában...

eLearning tanulási környezetek, tananyagok, és jó gyakorlatok a XI. e-Learning konferenciánOnline tanulási környezetek - demarkációs vonal régi és új között

Ollé János (ELTE, egyetemi adjunktus) előadásában az online tanulási terekről beszélt.

Szemléletesen mutatta be azt a demarkációs vonalat, amely a felsőoktatásban ma már hagyományosnak számító e-learning tanulási keretrendszerek és az internet-teremtette web 2.0 és a Facebook típusú közösségi hálózat alapú tanulási környezetek között húzódik, és amely vonalon ma még csak kísérleti jelleggel van átjárás.

Pedig - véleménye szerint - ezek a virtuális terek egyben remek színterei is lehetnek a tanulásnak..., persze jelentős szerepköri változásokkal, már ami a tanár-tanuló viszonyt illeti.

Gyülekező felhők az iskolaépületek felett - a technológia már itt van

Bátorfi Zsolt (Microsoft Magyarország, fejlesztő) egy érdekes új net-eszközt mutatott be, a Microsoft Pivot-ot, amely hozzájárulhat az interneten ránk zúduló egyre hatalmasabb információ özön gyorsabb és szemléletesebb rendezéséhez, az adattömegben való egyszerűbb kereséshez.

Beszélt továbbá az egyre nagyobb teret nyerő cloud computingról, azaz azokról az internetes szolgáltatásokról, programokról, amely nem saját gépen, vagy lokális szerveren futnak, hanem a "felhőben lakoznak", és amely szolgáltatásokat ugyanolyan természetességgel használunk az interneten keresztül, akár az áramot odahaza.

Ezek a szolgáltatások az e-learning területén is megjelentek és jelentőségük a jövőben csak növekedni fog.

Változó tanárszerep az online hálózatban - alászállás a hegyről

Fodorné Tóth Krisztína (Pécsi Tudományegyetem, tanársegéd) mintha csak Ollé János gondolatait vitte volna tovább; több oldalról járta körül a tanári szerep kikerülhetetlen megváltozásának kérdéskörét.

Véleménye szerint az instruáló, tudásbirtokló szerepkörből a tanulási folyamatot támogatóra változik az a szerep, amiben a tanár tekintélyének megőrzése is új kihívást fog jelenteni minden pedagógusnak.

(közoktatási) Tanárközösség a webkettőn - TENEGEN: egy sikeres eLearning projekt

Hartyányi Mária (PROMPT Oktatóközpont, igazgató) és Farkas Róbert (PROMPT Oktatóközpont, e-learning fejlesztő) előadásaikban egy nemrégiben sikeresen lezárult, konnektivista e-learning képzésről számoltak be, amelynek keretében közel 60 általános és középiskolás tanár szerzett ismereteket és gyakorlatot az e-learningről... elearninges alapokon.

A tanárok a több hónapos projekt során blogoltak, chateltek, fórumoztak... és a végén maguk készítettek e-learninges tananyagokat saját diákjaik számára.

NTK Puskatár, érthető matek, interaktív tananyagok - eFestivál díjasok bemutatkozása

A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Puskatára egy iPhone-ra fejlesztett tudástár, amely zsebben hordható segítséget nyújt a diákoknak tudásuk gyors felfrissítéséhez. Az NTK a hazai nagy tankönyvkiadók közül elsőként jelent meg okostelefonos tartalommal.

A matekmindenkinek.hu oldalon interaktív videók segítségével az általános- és középiskolások saját tempójuk szerint haladhatnak a matematika tanulással, miközben arra is rájöhetnek, hogy a matek nem is olyan nehéz...

A Balázs-Diák Kft. iDoctum oktatóanyagai vizuálisan lebilincselő, egyedülálló 3D-s, interaktív környezetbe helyezik a megtanulandó tananyagot, amivel élvezetessé és könyebben fogyaszthatóvá teszik az oktatási tartalmakat a színes és vibráló médián szocializálódó fiatalok számára.

Hutter Ottó Díj a hazai Moodle közösség atyjának

Az idén Papp Gyula adjunktus (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen) kapta a Moodle e-learning keretrendszer magyarországi népszerűsítése terén tett kiemelkedő munkájáért.

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: