Műhely - Pályázatok

Informatikai normatívaInformatikai normatíva

Tájékoztató az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igényléséről

Megjelent a Magyar Közlöny 78. számában az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet.

A pályázatok beadási határideje: 2010. június 4.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A Rendelet alapján - a feltételek teljesülése esetén - a fenntartó a következő pályázatokra nyújthat be támogatási igényt:

1.    Ha a közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai (a továbbiakban együtt: iskolai oktatás) feladatok közül legalább egyet ellát és az iskolai oktatásban 2009. október 1-jén legalább 110 tanulóval állt jogviszonyban, akkor a Rendelet 2. § (2) bekezdés a)-d) pontjai alapján kell megállapítani az egy intézményre eső támogatási igény összegét. A támogatási igény összege közoktatási intézményenként:

         a.    4 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma legalább 1000 fő,

         b.    3 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 700-999 fő,

         c.    2 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 500-699 fő,

         d.    1 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 110-499 fő.

2.    Ha a közoktatási intézmény az óvodai vagy a kollégiumi nevelés feladatai közül legalább egyet ellát és legalább 200 óvodás gyermeket nevelt vagy 200 tanuló igénybe vette a kollégiumi szolgáltatást 2009. október 1-jén, akkor a Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja alapján kell megállapítani a támogatási igény összegét. A támogatási igény összege közoktatási intézményenként:

         e.    1 millió Ft, ha a gyermek vagy a kollégiummal jogviszonyban álló tanulók száma legalább 200 fő.

3.    Ha a közoktatási intézmény a szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy a nevelési tanácsadás feladatai közül legalább egyet ellát, akkor az adott tevékenység ellátására létesített pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak valós létszáma alapján, a Rendelet 3. § (2)-(3) bekezdés alapján kell megállapítani a támogatási igény összegét. A támogatási igény összege

         e.    szakértői és rehabilitációs tevékenység ellátására, pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusok száma szorozva 160 000 Ft,

         f.    nevelési tanácsadás feladatainak ellátására, pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusok száma szorozva 80 000 Ft.

Fontos!

Az igénylőlapot elektronikusan, az OKMT honlapján erre a célra kialakított felületen keresztül kell előállítani, majd kinyomtatni és a Rendeletben meghatározott mellékletekkel postára adni.

A pályázatok benyújtásának helye:

A helyi önkormányzat (beleértve az önkormányzati társulást is) - valamennyi pályázat esetében - a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága megyeszékhelyen működő szakterületi feladatot ellátó szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be a támogatási igényét.

A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság Pályázatkezelési Önálló Osztálya (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) részére nyújtja be az igénylést.


Informatikai normatíva


Gyakran ismételt kérdés-válasz a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok igénylésével, felhasználásával kapcsolatban

A szoftverek esetében feltétel az, hogy kereskedelmi forgalomban kapható legyen, vagy hogy a tanuló használja a foglalkozásokon? Önkormányzati miniszter által akkreditált iratkezelési szoftvert vagy nem dobozos terméket (étkezési szoftver, könyvelési szoftver stb.) is lehet vásárolni?
 
Válasz: Az intézmény a fenntartójával együttműködve dönti el, hogy milyen informatikai eszközre van a leginkább szüksége. A Rendelet 5. § (3) bekezdése tartalmazza a következőket. A bírálat során előnyt élveznek azok az eszközök, amelyek
• a nyelvi labor kialakításához szükségesek, a nyelvtanulást segítik (számítógép, nyelvi szoftverek stb.),
• a tanuló, gyermek fejlesztését segíti, hatékonyabbá teszik a tanegységek átadását (interaktív táblához szükséges szoftverek stb.),
• a pedagógus munkáját segítik (notebook, fényceruza stb.).

iDoctum Balázs-Diák Kft. - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
iDoctum Balázs-Diák Kft. - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés

 

További részletek itt >>> taneszkoz.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: